دستورات شرطی و کنترلی

این مثال یک نمونه از ساختار شرطی تو در تو بود.

دستور IF:

حال به در نظر گرفتن این ساختار سراغ معرفی دستورات شرطی در زبان php میرویم.

شکل کلی این دستور به شرح زیر است:

If (Condition)
{
          دستورات 1
}
Else
{
          دستورات 2
}

 

در دستورات بالا قسمت If (Condition) به معنای اگر (شرط برقرار بود)  دستورات 1 و Else به معنای درغیر اینصورت دستورات 2 اجرا می شوند.

نکته: توجه فرمائید که شما می توانید if را بدون else نیز بنویسید.

همچنین اگر بخواهید از شرط های تو در تو استفاده کنید به شکل زیر است:

If (Condition 1)
{
          If (Condition 2)
          {
                   If (Condition 3)
                   {
                             دستورات مورد نظر
                   }
          }
}

مثال: می خواهیم شرطی بگذاریم که اگر نوع کاربر مدیر بود به او خوش آمد گویی کنید.

if ($userType == ‘admin’)
{
     echo ‘Welcome to your control panel…’;
}

 

توضیح: اگر $userType برابر admin بود، جمله Welcome to your control panel… نمایش داده میشود.

elseif($userType == ‘user’)

     echo ‘welcome to user panel…’;

در غیر اینصورت اگر $userType برابر user بود، جمله Welcome to your user panel… نمایش داده میشود.

elseif($userType == ‘editor’)

     echo ‘welcome to editor page…’;

در غیر اینصورت اگر $userType برابر editor بود، جمله Welcome to your editor page… نمایش داده میشود.

elseif($userType == ‘programmer’)

     echo ‘welcome to programmer page…’

در غیر اینصورت اگر $userType برابر programmer بود، جمله Welcome to your programmer page… نمایش داده میشود.

else

     echo ‘error…’;

در نهایت اگر هیچکدام از شروط بالا برقرار نبود، پیغام error… نمایش داده می شود.

با مثال بالا متوجه شدید که اگر تعداد شروط برای انجام یک کار زیاد باشد، کمی پیچیدگی در دستور If بهمراه است.

لذا دستور switch را در ادامه خدمتتون معرفی می کنم.

دستور switch

این دستور مربوط به زمانی می شود که تعداد if و else ها بیش از حد می شود و خوانائی برنامه را کاهش می دهد. ضمناً در این مواقع دستور switch عملکر بهتری را نیز خواهد داشت.

نحوه نوشتن:

switch($choice)
{
  case halateAvval: ;
break;
  case halateDovvom: ;
break;
  case halateSevvom: ;
break;
.
.
.
  default: ;
break;

 

توضیحات:

  • دستور switch یک متغیر به عنوان ورودی گرفته و ما مقادیر مختلف آن را بررسی می کنیم.
  • هر کدام از مقادیر مورد مقایسه را جلو case می نویسیم.
  • بعد از تمام شدن هر قسمت از دستورات برای مقدار مورد نظر، می بایست از ;break استفاده کنیم تا دستورات پس از آن اجرا نشوند.
  • default نیز حالت پیش فرض شرط ما می باشد؛ یعنی اگر هیچکدام از حالات درست نبود، دستورات نوشته شده در این قسمت اجرا می شوند.

حال مثالی که با دستور if نوشتیم را با این دستور پیاده سازی می کنیم:

switch($userType)
{
  case ‘admin’:
     echo ‘Welcome to your control panel…’;
break;
  case ‘user’:
     echo ‘welcome to user panel…’;
break;
  case ‘editor’:
    echo ‘welcome to editor page…’;
break;
  case ‘programmer’:
   echo ‘welcome to programmer page…’;
break;
  default:
   echo ‘error…’;
break;
}

 

با تشکر

نویسنده: علی اکبری

منبع: گروه نرم افزاری صفر و یک

مازندران - چالوس - خیابان شورا - مجتمع اداری صبرا - واحد 11 0912390203701152215959 info[at]web01.net

اگر به این نتیجه رسیدید که با ساخت سایت املاک می توانید مشتریانتان را چندین برابر کرده و پیشرفت قابل ملاحظه ای در برابر رقبایتان نمائید، می توانید با یکی از شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمائید.

Copyright © 2008 - 2021 web01.ir - تمامی حقوق برای شرکت صفر و یک محفوظ است

09123902037