آموزش زبان php – متغیر ها و عملگر ها

عملگر های ریاضی:

نوع

عملکرد

مثال

+

جمع دو مقدار

5= 2+3

تفریق دو مقدار

1= 2-3

*

ضرب دو مقدار

6= 2*3

/

تقسیم دو مقدار

2= 2/4

%

باقیمانده تقسیم

0= 2+4

++

یکی به عدد مربوطه اضافه می کنه

i++; معادل i=i+1

یکی از عدد مربوطه کم می کنه

j–; معادل j=j-1

عملگر انتصاب =

این عملگر ها در واقع نتیجه ی یک تراکنش و یا یک مقدار رو به مقدار سمت چپ مساوی نسبت می دهد.

نوع

عملکرد

مثال

=+

به اندازه مقدار سمت راست به متغیر سمت چپ اضافه می کند.

i+=3

=-

به اندازه مقدار سمت راست از متغیر سمت چپ کم می کند.

J-=k

=*

مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ ضرب می کند.

m*=3

=/

متغیر سمت چپ را تقسیم بر مقدار سمت راست می کند.

i/=12

=%

باقیمانده عبارت را محاسبه و در متغیر سمت چپ ذخیره می کند.

K%=9

عملگر های مقایسه ای

همانطور که از اسمش پیداست جهت مقایسه ی دو مقدار بکار برده می شود.

برای مثال: نتیجه عبارت 3>1 درست و نتیجه عبارت 3>6 اشتباست.

نوع

عملکرد

مثال

==

بررسی تساوی

4==4 درست

===

بررسی تساوی (نوع متغیر را هم در نظر می گیرد)

i===j درصورتیکه حتی مقادیر برابر باشند، اما نوع آنها نابرابر باشد، نتیجه اشتباست.

=!

بررسی نابرابری

4=!4 اشتباه

>

بررسی کوچکتر

4>3 درست

<

بررسی بزرگتر

3<2 اشتباه

=>

کوچکتر مساوی

8=>3 درست

=<

بزرگتر مساوی

8=<8 درست

عملگر های منطقی

این نوع از عملگر ها بیشتر در ترکیب روابط در دستورات شرطی بکار می روند.

نوع

نام

عملکرد

مثال

&&

And – و

این عملگر زمانی مقدار درستی را بر می گرداند که همه عبارات درست باشند.

(5<=6) && (9>8)
درست

||

Or – یا

این عملگر وقتی یکی از عبارات درست باشد، مقدار درستی را بر میگرداند.

(4<=3) || (3>2)
درست

!

Not – برعکس

اگر نتیجه عبارت درست باشد، مقدار اشتباه و اگر نتیجه غلط باشد، مقدار درستی را برمی گرداند.

!(4==4)
غلط

متغیر ها:

متغیر ها ابزاری هستند که با استفاده از آنها میتوان اطلاعات را از کاربر دریافت کرد.

همانطور که شما در درس طراحی و پیاده سازی نرم افزار مقطع کارشناسی نرم افزار بیان شد، php یک زبان بدون نوع است که به آن داینامیک هم گفته می شود.

در این نوع زبان ها نوع متغیر را کاربر تعیین نمی کند، بلکه خود زبان با توجه به رفتار کاربر قادر به تشخیص نوع آن می باشد که php نیز یکی از همان زبان هاست.

مثال:

تعریف یک متغیر از نوع عددی: در این نوع متغیر فقط اعداد صحیح درج شود.

$a=10;

تعریف یک متغیر از نوع رشته: هر عبارتی که بین ” ” قرار گیرد، رشته محسوب می شود.

$s=”web01”;
$s=’web01’;
$s=”01”;

تعریف یک متغیر از نوع اعداد اعشاری: اعداد اعشاری نیز با . مشخص می شود.

$f=12.32

تعریف یک متغیر از نوع اعداد کسری: اعداد کسری نیز با علامت / مشخص می گردد.

$k=1/3

نکته 1: نام متغیر ها در php با $ شروع می شوند.

نکته 2: متغیر ها در php می توانند با حروف لاتین و یا _ شروع شوند که پیشنهاد من این هست که برای خوانائی بیشتر از همان حروف استفاده کنید.

نکته 3: در ابتدای اسامی متغیرها نمی توانید از اعداد استفاده نمائید اما از دومین کاراکتر می توانید از اعداد نیز استفاده نمائید.

مثال:

مجاز

غیر مجاز

$s1

$1s

$_s

$-s

$s

s

[block type=”rounded” color=”#000″ background=”#EAEAEA” border=”1px solid #959595″]

با تشکر

نویسنده: علی اکبری

منبع: گروه نرم افزاری صفر و یک

مازندران - چالوس - خیابان شورا - مجتمع اداری صبرا - واحد 11 0912390203701152215959 info[at]web01.net

اگر به این نتیجه رسیدید که با ساخت سایت املاک می توانید مشتریانتان را چندین برابر کرده و پیشرفت قابل ملاحظه ای در برابر رقبایتان نمائید، می توانید با یکی از شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمائید.

Copyright © 2008 - 2021 web01.ir - تمامی حقوق برای شرکت صفر و یک محفوظ است

09123902037